A Kutatócsoport Által

gondozott témák

A Jelen Technológiái

A jelenlegi magyar helyzet az igazságügyi szektorban

Milyen technológiák állnak jelenleg rendelkezésre, és milyen ezeknek a használata a bíróságokon és a jogi szférában? Milyen az ezekhez fűződő attitűd? Min lehetne javítani, mit lehetne fejleszteni a külföldi tapasztalatok fényében is?

Ügyféltájékoztatás

Milyen jelenlegi ügyféltájékoztató felületek vannak itthon? Ezek hogyan működnek? Milyen jó külföldi gyakorlatok, felületek, megoldások vannak, amelyek az ügyfelek tájékoztatásában beváltak? Hogyan lehetne ezeket Magyarországon implementálni?

Ügyvéd-bíróság kapcsolattartás

Milyen, a perbeli képviselők felé irányuló ügyvédi megoldások vannak itthon, (iratszobák, ügyvédi tájékoztató rendszerek), ezek hogyan működnek és mik a tapasztalatok? Milyen jó gyakorlatok, megoldások vannak külföldön az ügyvédi munka támogatására a bíróságokon?

Bírói munkafolyamatok támogatása

Forráskutatás, leírás, dokumentumkezelés, dokumentumszerkesztés, csoportmunka-támogatás, külső adatbázisok használata, és bármilyen más, a bírói munkát könnyítő eszközök. Milyen rendszerek vannak jelenleg itthon, ezekhez milyen tapasztalatok kapcsolódnak? Milyen rendszerek vannak a világban, amelyeket át lehetne venni?

Nemperes eljárások informatikai támogatása

Milyen nemperes (pl. regisztrációs) eljárásoknak van támogatása jelenleg a bíróságokon, és ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatok vannak? Min lehetne javítani? Hol lehetne még bevezetni IT támogatást, amely hatékonyság-javuláshoz vezethet? Milyen külföldi jó külföldi gyakorlatok vannak?

A Jövő Technológiái

Automatikus dokumentum-szerkesztő rendszerek

Az automatikus dokumentumszerkesztők az egyik legígéretesebb automatizálási módszer. Hogyan működnek, mire kell vigyázni?

Online vitarendező platformok

Milyen már működő külföldi ODR rendszerek vannak? Mire lehet ezeket használni? Milyen jogvitákat lehet ide terelni? Hogyan működnek ezek? Hol lehetne ilyet bevezetni Magyarországon?

Mesterséges intelligencia használata a bírói munkában

Az MI használata az egyes bírói eljárásokban – a különböző, egyelőre szigetszerű külföldi MI alkalmazások felmérése, értékelése. Dokumentumelemző rendszerek, ajánló, döntéstámogató rendszerek. Milyen területen használják ezeket? Milyen etikai problémákat vetnek fel? Mit lehetne itthon is használni?

Korszerű jogi forráskutatási rendszerek

Milyen új rendszerek vannak a világban, amelyek a jogi források felkutatását, megtalálását segítik? Milyen szerepe van az általános internetes keresőknek ebben a folyamatban? Mi a helyzet az ingyenes internetes forrásokkal?

Jogi Feltételek

A polgári peres eljárás átalakítása

Milyen jogi feltételei vannak, hogy a fentebbi korszerű megoldásokat be lehessen vezetni a bíróságokon a polgári és a rokon eljárásokban.

Büntetőeljárás

Milyen változtatások szükségesek a Be.-ben hogy a korszerű megoldásokat be lehessen vezetni.

Nemperes eljárások

Milyen jogszabályi változtatást igényelnének a javasolt korszerű nemperes, regisztrációs eljárásokat támogató IT megoldások.