A Kutatócsoport Tagjai

Ződi Zsolt (1967) - PhD, jogász

1991-ben végzett a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd itt tanított jogelméletet 1995-ig. 1996-tól 2013-ig a jogi kiadói iparban tevékenykedett különböző pozíciókban és különböző cégeknél. PhD dolgozatát 2012-ben védte meg a Pécsi Egyetemen a jogi adatbázisok témakörében. Ezután a Miskolci Egyetemen, a Corvinus Egyetemen és az MTA TK Jogtudományi Intézetében dolgozott, ahol a jogi informatika, és az információs társadalom szabályozási kérdései voltak a fő kutatási témái. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Több mint 80 tanulmány és 2 monográfia szerzője.

Osztovits András (1976) - dr. habil, jogász

2000-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd itt védte meg PhD dolgozatát 2005-ben. 2012-ben habilitált a Széchenyi István Egyetemen. Meghívott előadóként polgári eljárásjogot és polgári jogot tanított az ELTE-n és a Széchenyi István Egyetemen. 2010-től a Károli Gáspár Református Egyetem EU-jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszékét vezeti, 2019-től egyetem tanárként. 2005-től bíró, 2012-től kúriai bíró. Fő kutatási témái: EU-jog hatása a polgári eljárásjogra, nemzetközi polgári eljárásjog. Több mint 140 tanulmány, könyv, szerzője, több kommentár szerkesztője.

Ormai László Csaba (1973) - Jogász-Közgazdász

1996-ban végzett a Külkereskedelmi Főiskola marketing szakán közgazdászként, majd pedig 2002-ben az ELTE Állam és Jogtudományi Karán jogászként. 1996 – 2007 között a pénzügyi szektorban dolgozott különböző területeken, majd pedig 2007-től az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatának vezetője és az elektronikus cégeljárási projekt operatív, szakmai irányítója lett. Ezt követően a magánszektorban, majd 2018-tól kezdődően a versenyszektorban a cégnyilvántartással összefüggésben szakmai tanácsadóként dolgozott. Jelenleg az Igazságügyi Minisztérium számára végez az elektronikus cégeljárással és cégnyilvántartással kapcsolatosan szakértői, illetve stratégiai és tervezési tanácsadói feladatokat.

Gál Andor (1990) - PhD, jogász

2013-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán, majd azóta is itt oktat büntetőjogot, 2017-től adjunktusként. Doktori disszertációját az SZTE-ÁJTK-n 2016-ban védte meg a jogos védelem témakörében. Ezzel párhuzamosan 2017-től a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának bírósági titkára. Több mint 40 tanulmány, 1 monográfia szerzője, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény nagykommentárjának társszerzője. Fő kutatási témái: alkotmányos büntetőjog, büntethetőségi akadályrendszer büntetőjog-dogmatikai kérdései, az információs önrendelkezési jog büntetőjogi védelme.

Vadász János Pál (1956) - PHD

  1. május 13-án született Budapesten. A középiskola és a sorkatonai szolgálat után 1975-1980 között elvégezte az ELTE Természettudományi Kar matematika-fizika tanári szakát. Az egyetemet követően Ausztráliába ment, és az IBM Australiánál dolgozott. 1986-tól a Montana Kft vezetője. Több hosszabb tanfolyamot végzett el az INSEAD fontainebleau-i kampuszán.

Szakmai tevékenysége a Montana cég tevékenységével jellemezhető, amelynek tartalmát, fejlődési stratégiáját mindvégig ő határozta meg. A cég végigjárta a magyar informatikai cégek teljes evolúciós folyamatát a tajvani alkatrészek nagykereskedelmétől a szoftverfejlesztésig és vezetői tanácsadásig. A Montana a 90-es évek elejétől úttörő munkát végzett a tudásmenedzsment területén, különös tekintettel az államigazgatásban. Termékcsoportjai 2007-ben és 2010-ben (az informatika területén egyedül) kiemelt elismerést kaptak a magyar Innovációs Díj szemlén.

2018-ban védte meg az értekezését az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskolájában a szemantikus keresőrendszerek alkalmazási területei témában. Doktori kutatásaihoz kapcsolódóan eredményeit egy idegen nyelvű, külföldi kiadású könyvfejezetben, hét (köztük két idegen nyelvű) folyóirat publikációban, egy idegen nyelven megjelent konferencia előadásban adta közre. A doktoranduszi évek alatt doktori témájához kapcsolódóan egy szemesztert oktatott a grazi Karl-Franzens Egyetem informatikai jogi tanszékén. 2019-től az NKE Információs Társadalom Kutatóintézet kutatója..

Jelenlegi kutatási témái az NKE honlapján találhatók. Publikációs listája az mtmt.hu-n elérhetők.

Pálfi Dóra (1992) - LL.M, Jogász

2015-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Két évet ügyvédjelöltként dolgozott a Botta & Vámosi-Nagy Ügyvédi Irodában, majd 2017 júniusától a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazója, 2020 novemberétől az Országos Bírósági Hivatal bírósági titkára. 2019-ben bűnügyi szakjogász végzettséget szerzett a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2020 februárjától Európai Unió joga tárgyakból óraadó a Károli Gáspár Református Egyetemen, 2020 szeptemberétől ugyanitt PhD hallgató, választott témája: digitalizáció hatása a magánjogi igényérvényesítésre.

Parti Tamás (1967) - jogász, Legal Expert of Data Science

1990-ben végzett a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd forenzikus képzést is magába foglaló öt év ügyészségi joggyakorlatot követően 1995- től máig civil – jogi területen működik, 1999-től közjegyzőként. Legal Expert of Data Science (KÜRT Akadémia 2019). 2002-től az ELTE ÁJTK Jogi Továbbképző Intézet, emellett pedig 2008-tól, jelenleg is az ELTE ÁJTK – Polgári peres eljárások tanszékének oktatója, és a Közjegyzői Akadémia (1999-) valamint az Ügyvédi Akadémia (2008-) állandó oktatója. 2011 óta a Latin Közjegyzők Nemzetközi Uniója (UINL) Állandó Tanácsának tagja, 1998 -2002 között az UINL Európai szervezete (CNUE) Informatikai és Jogi Bizottságának tagja, 2003-2005 között ugyanezen  szervezet Jogi Összehasonlító Bizottságának tagja, valamint 2016 óta CNUE Futurológiai Fórumának alapítója és elnöke. 2020-tól a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – Közjegyzői Adatkutató Alintézetének alapítója és vezetője, közel harminc önálló, illetve társszerzőként publikált irat szerzője, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen kutatója. 2007-től a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke, 2018-tól a Magyar Országos Közjegyzői Kamara általános elnökhelyettese.

Homoki Péter (1976) - jogász

2000-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogászként. Azóta kizárólag informatikai és távközlési jogi ügyekben dolgozik, 2008 óta szabályozási szakjogász képesítéssel. Az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) informatikai jogi szakosztályának elnöke volt 2012 és 2018. között, valamint 2019-ig a Magyar Ügyvédi Kamara informatikai megbízottja volt. A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlésébe választották 2018-ban, a CCBE szakértőjeként dolgozik néhány informatikai projektben, így az Európai Unió támogatásával futó AI4Lawyers felmérésben.

Ügyvédként informatikai tárgyú beszerzési, kiszervezési és szabályozási témakörökben dolgozik, különösen a pénzügyi iparágban, valamint kiemelt szakértelemmel bír az eIDAS és e-ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos tárgykörben. Informatikai fejlesztői tapasztalattal rendelkezik a legaltech területen, elsősorban dokumentumautomatizálási témakörökben.

Muzsalyi Róbert (1989) - PhD, jogász

2013-ban végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2020-ban védte meg a PhD dolgozatát. Jelenleg egyetemi adjunktus a Polgári Eljárásjogi Tanszéken, valamint bírósági titkárként dolgozik a Kúrián. Fő kutatási témái: az EU-jog hatása a polgári eljárásjogra, a fizetésképtelenségi jog. Több mint 45 tanulmány, könyv szerzője és szerkesztője.

Szentgáli-Tóth Boldizsár (1991) - Phd, LL.M, jogász

2014-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, jelenleg a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ösztöndíjas kutatója, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem megbízott oktatója. Tudományos fokozatát 2019. februárjában szerezte, disszertációjának témája a minősített többséggel történő törvényalkotás volt. Számos kutatási projektben vett részt, köztük Chronowski Nóra demokrácia elvet vizsgáló 128796. kódszámú kutatásában; vezetője a pandémia alatti választásokról szóló Visegrád projektnek; a szólásszabadság digitális térben való érvényesülését vizsgáló magyar-szlovén bilaterális kutatási projektnek; a 138366. kódszámú, az összehasonlító alkotmányjog legújabb perspektíváit vizsgáló OTKA kutatásnak. Több, mint 100 publikáció szerzője vagy társszerzője az alkotmányjog legkülönbözőbb részterületein, az utóbbi években több szakmai elismerésben is részesült, háromszor kapta meg az Új Nemzeti Kiválóságprogram ösztöndíját, kétszer a Magyar Jogászegylet fődíját, illetve elnyerte az Akadémiai Ifjúsági Díjat is.

Kékedi Szabolcs (1974) - jogász

1997-ben végzett a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2003-tól polgári ügyszakos bíró a Miskolci Városi Bíróságon, majd 2014-től az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályának főosztályvezető-helyettese, 2020. júliusától az Igazgatásszervezési Főosztály főosztályvezetője. Az Országos Bírósági Hivatalban feladatköre – többek között – az elektronikus kapcsolattartás jogszabályi hátterének kialakításában történő közreműködés és a bírósági szervezet elektronikus kapcsolattartását érintő informatikai fejlesztésekben történő részvétel.

Kiss Laura Olga - jogász

Jogi diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 2020-ban. Tanulmányai alatt elnyerte többek között az Igazságügyi Minisztérium Kiválósági Jogászösztöndíját és a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjasként az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Főosztályán dolgozott, főleg a mesterséges intelligencia jogi szabályozási kérdéseivel és igazságügyi digitalizációval foglalkozott. 2021-től a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazója, szolgálati helye a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság. Doktori tanulmányait 2021-ben kezdte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában, értekezésének témája és fő kutatási területe a mesterséges intelligencia alapú támogatási rendszerek a bírósági eljárásokban.

Vági Renátó (1994) - jogász

2020-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, amely egyetemnek jelenleg is doktorandusz hallgatója annak Jog- és Társadalomelméleti Tanszékén. Egyetemi évei alatt a Bibó István Szakkollégium hallgatója volt, aminek jelenleg is nevelőtanára. Fő kutatási területe az adatvezérelt technológiák, illetve azok jogra és társadalomra gyakorolt hatásai. Kutatási tevékenysége mellett a MONTANA Tudásmenedzsment Kft. szoftverfejlesztési üzletágának jogi informatikai szakértője.

Kálmán Kinga - egyetemi hallgató

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar ötödéves joghallgatója, valamint a Társadalomtudományi Központ Jogtudományi Intézetének kutatási asszisztense. Egyetemi évei során tagja volt a Mathias Corvinus Collegium Jogi Iskolájának, valamint az ELTE Alkotmányjogi Tanszéke mellett működő tudományos diákkörnek. 2020.-ban dolgozatával II. helyezést ért el az Országos Bírósági Hivatal Mailáth György tudományos pályázatán. Ebben az évben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült, valamint Erasmus tanulmányúton vett részt a madridi III. Károly Egyetemen.